Palkkiojärjestelmä – Viralliset säännöt

SQUARE-PALKKIOT – VIRALLISET SÄÄNNÖT

Square-palkkiojärjestelmä muodostuu palkkioista. Palkkiojärjestelmään sovelletaan seuraavia virallisia sääntöjä.

1. Osallistumiskelpoisuus

Ainoastaan osallistumishetkellä 18-vuotta täyttäneillä henkilöillä on oikeus saada Square-palkkioita (yhdessä ja yksittäin ”Palkkiot”). InSites Compagesin (jäljempänä ”InSites”) ja Asiakkaan sekä niiden emoyhtiöiden, sidosyrityksien, tytäryhtiöiden, osastojen ja niihin liittyvien yhtiöiden ja toimittajien sekä mainos- ja myynninedistämisedustajien ja tuomaristona toimivien edustajien (yhdessä, ”Palkkio-osapuolet”) työntekijät (ja heidän perheenjäsenensä tai kotitaloutensa jäsenet) eivät saa osallistua eivätkä voi voittaa.

•    ”Perheenjäsenillä” tarkoitetaan vanhempia, isä- ja äitipuolia, lapsia, lapsipuolia, sisaruksia, sisaruspuolia tai aviopuolisoita riippumatta siitä, missä he asuvat.
•    ”Kotitalouden jäsenillä” tarkoitetaan henkilöitä, jotka jakavat saman asuinpaikan vähintään kolmena kuukautena vuodessa riippumatta siitä, ovatko he sukua toisilleen vai eivät.

Palkkioihin sovelletaan kaikkia soveltuvia liittovaltion, valtion, maakunnan ja paikallisen tason lakeja ja säännöksiä. Osallistumalla osallistuja hyväksyy täysin ja ehdoitta nämä viralliset säännöt sekä InSitesin päätökset, jotka ovat lopullisia ja sitovia kaikissa palkkioihin liittyvissä asioissa. Palkkion saamisen edellytyksenä on kaikkien tässä esitettyjen vaatimusten täyttäminen. Pätemätön siellä missä se on kielletty.

2. Palkkiot

Soveltamisala

Palkkio annetaan osallistujan ansaitsemien pisteiden perusteella. Pisteitä voi ansaita suorittamalla aktiviteetin tai aktiviteettien sarjan tietyn ajanjakson aikana. Pisteet lisätään automaattisesti Omat kannustinpalkkiot -sivulla olevaan osallistujan saldoon, kun aktiviteetti suljetaan. Joissakin tapauksissa aktiviteetteja ei lähetetä kaikille osallistujille. Vain halutun profiilin omaavat osallistujat kutsutaan. Osallistujat voivat osallistua aktiviteetteihin, kunnes haluttu määrä osallistujia on saavutettu tai aktiviteetti on suljettu.

Aikataulu

Pisteiden lukumäärä, jonka osallistuja voi saada, kommunikoidaan osallistujille aktiviteettikortissa sekä aktiviteettikutsussa, jonka he saavat rekisteröitymisen yhteydessä antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Kaikki ohjeet liittyen siihen, mitä InSites odottaa osallistujilta, löytyvät Squaren “Tietoa tästä projektista” -osiosta. Mikäli osallistujan profiili vastaa hakemaamme, hänelle myönnetään pääsy kyseiseen aktiviteettiin (tai aktiviteettien sarjaan). Aktiviteettien tai aktiviteettien sarjan alkamisaikataulu kerrotaan osallistujille aina kutsussa, jonka osallistujat saavat rekisteröitymisen yhteydessä antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Jokaisessa kutsussa mainitaan ajanjakso, jonka aikana aktiviteettien sarja voidaan suorittaa. Vain tämän määritellyn ajanjakson aikana tapahtunut osallistuminen otetaan huomioon ja on oikeutettu pisteisiin.

Palkkiojärjestelmä

Osallistujille tarjotaan pisteitä heidän suorittamiensa aktiviteettien lukumäärän ja vastausten laadun perusteella. Osallistujien odotetaan vastaavan kaikkiin alustalle ilmestyviin aiheisiin, haasteisiin tai kyselyihin (paitsi Loungen osalta) yksityiskohtaisesti ja syvällisesti. Moderaattori voi hylätä puutteelliset tai pinnalliset vastaukset.
Pisteet ovat aina kokonaislukuja yhdestä ylöspäin. Pisteen arvo on joka maassa erilainen, joten pisteen arvossa voi olla desimaaleja paikallisessa valuutassa. Tavoitteena on hankkia pisteitä, joilla voi lunastaa myöhemmin palkkion palkkiokumppanimme kautta. Ennen kuin pisteitä voi lunastaa ja muuntaa palkkioarvoksi, osallistujan on saavutettava tietty kynnysarvo, joka ilmaistaan pisteinä. Pisteitä saa lunastaa vain kokonaisluvun edestä (ilman desimaaleja). Mikäli pisteiden vaihtamisesta on seurauksena desimaaleja sisältävä palkkioarvo, summa paikallisessa valuutassa pyöristetään alaspäin.

Koska pistejärjestelmässämme ei sallita desimaaleja sisältäviä pisteitä (esim. 0,5 pistettä), osallistujan saldoon jäävät pisteet (sen jälkeen, kun pisteet on lunastettu) on vaihdettava takaisin niitä vastaavaksi lukumääräksi kokonaisia pisteitä. Esimerkiksi:
•      Jos jäljellä oleva summa on alle 0,50 pistettä, määrä pyöristetään alaspäin 0 pisteeseen.
•      0,50 tai kaikki sen ylittävät arvot pyöristetään ylöspäin 1 pisteeseen.
Jäljelle jääät pisteet pysyvät kuitenkin osallistujan saldossa, ja ne voi lunastaa myöhemmin, kun kynnysarvo on taas saavutettu keräämällä uusia pisteitä. Pisteitä ja vähimmäiskynnystä voi seurata Omat kannustinpalkkiot -sivulla.

Mikäli InSites on maksanut vahingossa suuremman kannustimen kuin osallistujan kuuluu saada, InSites ilmoittaa osallistujalle kirjallisesti tästä liikaa maksetusta määrästä. Osallistujalla on velvollisuus palauttaa liikamaksu InSitesille viiden vuorokauden kuluessa kirjeen vastaanottamisesta, sillä liikamaksu on osallistujan osalta perusteetonta vaurastumista.

Pisteiden vanhentuminen

Hankitut pisteet pysyvät voimassa niin kauan kuin osallistuja on aktiivinen Squarella ja osallistuu aktiviteetteihin, joihin osallistuja kutsutaan.

Ellei aiemmin ja nimenomaisesti ole toisin mainittu, pisteet vanhentuvat, jos osallistuja on epäaktiivinen vähintään 366 vuorokauden ajan kuuden peräkkäisen aktiviteettikutsun suhteen. Pisteet vanhenevat vain siinä tapauksessa, että osallistuja ei ole vastannut vähintään kuuteen peräkkäiseen kutsuun, joista vähintään yksi kutsu lähetettiin näiden 366 vuorokauden ensimmäisellä puoliskolla ja vähintään yksi kutsu lähetettiin niiden toisella puoliskolla. Ansaitut pisteet vanhenevat, kun 366 päivää on kulunut ensimmäisestä kutsusta, johon osallistuja ei ole vastannut, mikäli osallistuja on jättänyt vastaamatta vähintään kuuteen peräkkäiseen viimeisten 366 päivän aikana lähetettyyn kutsuun.

Laskuri nollataan heti, kun osallistuja on vastannut kutsuun. Laskuri käynnistyy uudelleen siitä hetkestä, kun osallistuja ei vastaa kutsuun.
Projektin päätyttyä osallistujat voivat lunastaa pisteet kuuden kuukauden kuluessa alustan sulkemisesta. Kun sulkemisesta on kulunut kuusi kuukautta, palkkiosivulla ilmoitetaan, että lunastamattomat pisteet on poistettu osallistujien tileiltä. Mikäli alusta avataan uudelleen kuuden kuukauden käyttämättömyyden jälkeen, pisteet eivät ole enää käytettävissä.

3. Palkkioiden tila

Kuponkeihin sovelletaan niiden käyttöehtoja, eikä niitä voi palauttaa, vaihtaa käteiseksi (paitsi lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa), eikä käyttää maksuna tai suorituksena millekään luottokorttitilille. Niitä ei voi käyttää aiemmin tehtyihin ostoksiin. Kadonneita tai varastettuja palkkioita ei korvata uusilla. Lunastetun palkkion arvo ei minkäänlaisessa tapauksessa ylitä sen ilmoitettua arvoa. Mikäli osallistujan ostaman kauppatavaran arvo ylittää ilmoitetun arvon, osallistuja on yksin vastuussa lisäkustannuksen maksamisesta. Palkkiota ei vaihdeta toiseen, paitsi jos InSites antaa siihen luvan yksinomaisen harkintansa mukaan. Palkkiota ei voi siirtää eikä luovuttaa toiselle. Osallistuja on vastuussa kaikista kupongin saamiseen ja/tai käyttöön liittyvistä veroista ja maksuista.

4. Yleiset ehdot

InSitesin päätökset ovat kaikissa palkkioihin liittyvissä asioissa ovat lopullisia ja kaikkia osallistujia sitovia ilman valitusoikeutta, mukaan lukien rajoituksitta kaikki osallistumisten ja/tai osallistujien osallistumiskelpoisuutta/hylkäämistä koskevat päätökset Osallistujien mahdolliset pyrkimykset saada palkkio käyttämällä useita/erilaisia sähköpostiosoitteita, identiteettejä, rekisteröitymisiä ja kirjautumisia tai mitään muuta keinoa johtavat osallistujan osallistumisen hylkäämiseen; myös kyseinen osallistuja voidaan hylätä. Kaikenlainen automaattisten järjestelmien tai palveluiden käyttäminen osallistumiseen on kiellettyä ja johtaa hylkäämiseen. Mahdollisissa rekisteröitymiseen liittyvissä riita-asioissa osallistujana pidetään rekisteröitymiseen käytetyn sähköpostiosoitetilin valtuutettua omistajaa. ”Valtuutettu tilinomistaja” on se luonnollinen henkilö, jolle Internet-yhteyden tarjoaja, verkkopalvelujen tarjoaja tai muu sähköpostiosoitteiden antamisesta vastuussa oleva järjestö on antanut sähköpostiosoitteen rekisteröityyn osoitteeseen liittyvälle verkkotunnukselle.
Kupongeilla ei ole käteisarvoa eivätkä ne ole siirrettävissä. InSites ei ole vastuussa kadonneista, viivästyneistä, epätäydellisistä, yhteensopimattomista eikä väärään osoitteeseen lähetetyistä vastauksista. Palkkioihin sovelletaan kaikkia voimassa olevia liittovaltion, maakunnan ja kuntatason lakeja. InSites ei vastaa: (i) verkkosivuston häiriöistä aktiviteetin aikana, (ii) teknisistä toimintahäiriöistä tai muista puhelinverkkoon tai -linjoihin, tietokoneiden Internetjärjestelmiin, palvelimiin, yhteydentarjoajiin, tietokonelaitteisiin tai ohjelmistoihin liittyvistä ongelmista, (iii) osallistumisen tai muiden tietojen vastaanottamatta, tallentamatta tai kirjaamatta jäämisestä mistä tahansa syystä mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tekniset ongelmat tai Internetin tai minkä tahansa verkkosivuston ylikuormittuminen, (iv) osallistujan tai muun henkilön tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen kohdistuvasta vauriosta tai vahingosta aktiviteettiin osallistumiseen liittyen tai sen seurauksena, ja/tai (v) mistään edellä mainittujen yhdistelmästä. Mahdollinen automaattinen tietokoneen lähettämä kuittaus (kuten ”kiitos”-viesti tai viesti, joka vahvistaa, että vastaus on vastaanotettu) ei ole todiste siitä, että InSites on tosiasiallisesti vastaanottanut suoritetun aktiviteetin näiden virallisten sääntöjen tarkoittamassa tarkoituksessa.
InSites pidättää itsellään oikeuden perua tai keskeyttää palkkion tai muuttaa sitä (tai muuttaa näitä virallisia sääntöjä) millä tahansa tavalla virheen, teknisen ongelman, tietokoneviruksen, bugin, väärinkäytön, luvattoman toiminnan, petoksen tai teknisen vian vuoksi tai mistä tahansa muusta syystä, johon InSites ei ole voinut kohtuudella vaikuttaa, joka häiritsee InSitesin mahdollisuuksia toteuttaa arvonta näiden virallisten sääntöjen tarkoittamalla tavalla. Kaikki pyrkimykset vahingoittaa verkkosivustoa tahallisesti tai vaarantaa arvonnan asianmukainen toteuttaminen millä tahansa tavalla ovat rikos- ja siviililainsäädännön vastaista toimintaa, ja mikäli tällaiseen pyritään, InSites pidättää itsellään oikeuden hakea korjaavia toimenpiteitä ja vahingonkorvauksia lainsäädännön sallimissa rajoissa. InSites (soveltuvin osin) pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tai keskeyttää palkkion tai muuttaa sitä tai muuttaa näitä virallisia sääntöjä millä tahansa tavalla ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitetta onnettomuuden tapahtuessa tai painettuun tekstiin liittyvän tai hallinnollisen tai minkä tahansa muun virheen vuoksi tai mistä tahansa muusta syystä. Rajoittamatta tämän yleissäännön soveltamista, InSites pidättää itsellään oikeuden toteuttaa asianmukaiseksi katsomansa vaihtoehtoisen kykytestin olosuhteisiin perustuen ja/tai noudattaakseen sovellettavaa lakia. InSites pidättää itsellään oikeuden muuttaa näissä virallisissa säännöissä määriteltyjä päivämääriä ja/tai aikatauluja yksinomaisen ja rajoittamattoman harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta siinä määrin kuin se on tarpeen varmistaakseen, että osallistuja tai osallistuminen noudattaa näitä virallisia sääntöjä, tai mahdollisen teknisen tai muun ongelman seurauksena tai mahdollisten muiden olosuhteiden valossa, joilla on vaikutusta palkkion asianmukaiseen toteuttamiseen näiden virallisten sääntöjen tarkoittamalla tavalla, tai mistä tahansa muusta syystä.
Osallistumalla alustaan kukin osallistuja antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että InSites, sen asiamiehet ja/tai edustajat tallentavat, jakavat ja käyttävät hänen osallistumisen, rekisteröitymisen ja aktiviteetteihin liittyvien vastauksiensa yhteydessä antamia henkilötietojaan tietosuojakäytännön mukaisesti.
Mikäli näiden virallisten sääntöjen käyttöehtojen ja arvontoihin liittyvissä materiaaleissa olevien ilmoitusten tai muiden lausuntojen välillä ilmenee eroja tai ristiriitaisuuksia, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen: rekisteröitymislomake, verkkosivusto, nämä viralliset säännöt tai mainonta, hallitsevat ja noudatetaan näiden virallisten sääntöjen käyttöehtoja lainsäädännön sallimissa rajoissa.

5. Sovellettava laki ja riita-asiat

Näihin virallisiin sääntöihin ja palkkioihin sovelletaan Belgian yleistä lainsäädäntöä sekä kunkin osallistujan osalta sen Squaren lainkäyttöalueen lakeja, jossa osallistujan asuinpaikka on. Jokaisella Belgian toimivaltaisella tuomioistuimella on toimivalta kaikissa virallisten palkkiosääntöjen konstruointia, voimassaoloa, tulkintaa ja täytäntöönpanokelpoisuutta tai osallistujan ja InSitesin palkkioihin liittyviä oikeuksia tai velvoitteita koskevissa asioissa ja kysymyksissä.
Kaikkiin näiden virallisten sääntöjen tai osallistujan tai InSitesin palkkioihin liittyvien oikeuksien tai velvoitteiden konstruointiin, voimassaoloon, tulkintaan ja täytäntöönpanokelpoisuuteen koskeviin asioihin ja kysymyksiin sovelletaan, ja ne konstruoidaan, Belgian sisäisen lainsäädännön mukaisesti lainvalintasääntöjen mukaista lain valintaa tai sellaisia määräyksiä huomioimatta, jotka voisivat johtaa siihen, että jonkin toisen valtion lainsäädäntöä sovellettaisiin.
Palkkioihin ja niihin liittyviin tai niistä aiheutuviin riitoihin sovelletaan asiaankuuluvaa Belgian lakia, ja asiaankuuluvilla Belgian tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta käsitellä mahdolliset palkkioihin tai näihin virallisiin sääntöihin liittyvät riidat tai vaatimukset.