PHẦN THƯỞNG SQUARE – QUY TẮC CHÍNH THỨC

PHẦN THƯỞNG SQUARE – QUY TẮC CHÍNH THỨC
Hệ thống phần thưởng Square bao gồm các Phần thưởng. Hệ thống Phần thưởng tuân theo các Quy tắc Chính thức này.

1. Tiêu chí hợp lệ


Phần thưởng Square (gọi chung và gọi riêng là “Phần thưởng”) chỉ dành cho những người tham gia đủ 18 tuổi trở lên tại thời điểm tham gia. Các nhân viên (và thành viên gia đình ruột thịt hoặc thành viên hộ gia đình) của InSites Compages (sau đây gọi là: “InSites”), Khách hàng và từng công ty mẹ, chi nhánh liên kết, công ty con, phòng ban tương ứng, các công ty và nhà cung cấp có liên quan cũng như các hãng quảng cáo và đánh giá (gọi chung là “Các bên trao thưởng”) không được tham gia hoặc giành phần thưởng.
•      “Thành viên gia đình ruột thịt” là cha mẹ ruột, cha mẹ kế, con ruột, con riêng của vợ/chồng, anh chị em ruột, anh chị em là con riêng của cha mẹ kế, hoặc vợ/chồng, bất kể họ sống ở đâu.
•      “Thành viên hộ gia đình” là những người có cùng nơi cư trú ít nhất ba tháng một năm, cho dù có quan hệ họ hàng hay không.
Phần thưởng tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, cấp tỉnh và địa phương. Việc tham gia thể hiện sự đồng ý hoàn toàn và vô điều kiện của người tham gia đối với các Quy tắc Chính thức này và các quyết định của InSites, là các quyết định cuối cùng và bắt buộc trong tất cả các vấn đề liên quan đến Phần thưởng. Việc nhận được phần thưởng tùy thuộc vào việc hoàn thành tất cả các yêu cầu được nêu trong tài liệu này. Vô hiệu khi bị cấm.

2. Phần thưởng


Tính khả dụng 

Người tham gia sẽ nhận được phần thưởng dựa vào số điểm mà mình tích lũy được. Người tham gia có thể tích điểm bằng cách hoàn thành một hoạt động hoặc chuỗi hoạt động trong một khung thời gian nhất định. Số điểm nhận được sẽ tự động được cộng vào số dư của người tham gia trên Trang Phần thưởng của tôi sau khi hoạt động kết thúc. Trong một số trường hợp, các hoạt động sẽ không được gửi cho tất cả số người tham gia; chỉ những người tham gia có hồ sơ phù hợp mới được mời. Người tham gia sẽ có thể tham dự vào các hoạt động cho đến khi có đủ số lượng người tham gia mong muốn hoặc hoạt động đã kết thúc.


Lịch trình
Người tham gia sẽ được thông báo về số điểm mà họ có thể nhận được qua thẻ hoạt động và email mời tham dự hoạt động mà người tham gia nhận được theo địa chỉ email họ cung cấp khi đăng ký. Bạn có thể tìm thấy tất cả các hướng dẫn về yêu cầu của InSites đối với người tham gia trong phần “Giới thiệu về Dự án này” của Square. Nếu người tham gia phù hợp với hồ sơ, họ sẽ được cấp quyền truy cập vào (chuỗi) hoạt động cụ thể. Người tham gia sẽ được thông báo về việc bắt đầu hoạt động hoặc chuỗi hoạt động và lịch trình qua thư mời theo địa chỉ email mà họ đã cung cấp khi đăng ký. Trong thư mời sẽ ghi rõ khoảng thời gian hợp lệ để tham gia vào chuỗi hoạt động. Chỉ những người tham gia trong khoảng thời gian quy định mới đủ điều kiện nhận điểm thưởng.


Hệ thống Phần thưởng
Những người tham gia sẽ có cơ hội nhận điểm thưởng tùy thuộc vào số hoạt động họ đã hoàn thành và chất lượng phản hồi của họ. Người tham gia phải phản hồi các cuộc thảo luận, thử thách hoặc khảo sát xuất hiện trên hệ thống (ngoại trừ Phòng chờ), một cách chi tiết và kỹ lưỡng. Người điều hành có thể từ chối những câu trả lời không đầy đủ hoặc hời hợt.
Điểm thưởng luôn là số nguyên từ 1 trở lên. Giá trị của một Điểm ở mỗi quốc gia là khác nhau nên giá trị của một Điểm tính bằng đồng tiền địa phương có thể có số thập phân. Mục đích là giành điểm rồi đổi lấy phần thưởng thông qua đối tác phần thưởng của chúng tôi. Người tham gia phải đạt được số điểm ở ngưỡng nhất định thì số điểm của người đó mới có thể được quy đổi và chuyển đổi thành giá trị phần thưởng. Chỉ được phép quy đổi số điểm tương ứng với một số nguyên (không có số thập phân). Khi đổi điểm ra giá trị phần thưởng có số thập phân, số tiền tính bằng đồng tiền địa phương sẽ được làm tròn xuống.
Vì chúng ta đang làm việc với một hệ thống tích điểm không cho phép có điểm chứa số thập phân (ví dụ: 0,5 điểm), các giá trị còn lại được giữ trong số dư của bạn (sau khi bạn đã đổi điểm) sẽ cần được làm tròn. Ví dụ:
•      Nếu số điểm còn lại nhỏ hơn 0,50 điểm thì sẽ được làm tròn xuống 0 điểm.
•      Bất kỳ giá trị nào bằng hoặc lớn hơn 0,50 sẽ được làm tròn lên 1 điểm.
Tuy nhiên, số điểm còn lại sẽ vẫn được lưu trong số dư của người tham gia để quy đổi sau này, khi tích điểm mới và lại đạt đến ngưỡng và lại đạt đến ngưỡng. Người tham gia có thể xem số điểm và ngưỡng tối thiểu qua trang Phần thưởng của tôi.
Trong trường hợp InSites đã thanh toán nhầm một khoản tiền thưởng lớn hơn số tiền mà người tham gia được hưởng, InSites sẽ thông báo cho người tham gia bằng văn bản về số tiền thanh toán thừa. Người tham gia có nghĩa vụ trả lại khoản thanh toán thừa cho InSites trong vòng 5 ngày sau khi nhận được thư này, vì khoản thanh toán thừa cấu thành hành vi làm giàu bất chính từ phía người tham gia.


Điểm hết hạn
Chừng nào người tham gia còn hoạt động trên Square và tham gia vào các hoạt động mà họ được mời thì số điểm tích lũy được sẽ vẫn có giá trị.
Trừ khi được nêu rõ từ trước, điểm thưởng sẽ hết hạn nếu người tham gia không hoạt động trong ít nhất 366 ngày đối với 6 thư mời tham gia hoạt động liên tiếp. Chỉ trong trường hợp người tham gia không trả lời tối thiểu 6 thư mời liên tiếp, trong đó tối thiểu 1 thư mời được gửi trong nửa đầu và tối thiểu 1 thư mời được gửi trong nửa sau của 366 ngày, số điểm của người đó sẽ hết hạn. Số điểm tích lũy được sẽ hết hiệu lực sau 366 ngày kể từ thời điểm người tham gia chưa trả lời thư mời đầu tiên nếu người tham gia không trả lời tối thiểu 6 thư mời liên tiếp đã gửi trong 366 ngày đó.
Bộ đếm sẽ được cài lại ngay sau khi người tham gia trả lời thư mời. Kể từ thời điểm người tham gia không hồi âm thư mời, bộ đếm sẽ bắt đầu hoạt động trở lại.
Sau khi một dự án kết thúc, người tham gia có thể quy đổi điểm cho đến 6 tháng sau ngày đóng hệ thống. Sau 6 tháng đóng hệ thống, người tham gia sẽ thấy số điểm chưa quy đổi đã bị xóa khỏi tài khoản của mình trên trang phần thưởng. Trong trường hợp hệ thống được mở lại sau 6 tháng không hoạt động, Điểm thưởng sẽ không còn nữa.


3. Trạng thái Phần thưởng
Phiếu quà tặng tuân theo các điều khoản và điều kiện tương ứng và không được hoàn lại, quy đổi thành tiền mặt (trừ trường hợp luật pháp yêu cầu) hay được sử dụng để thanh toán hoặc ghi có vào bất kỳ tài khoản thẻ tín dụng nào. Phiếu quà tặng không có giá trị mua trước. Phần thưởng sẽ không được thay thế nếu bị mất hoặc bị đánh cắp. Trong mọi trường hợp, giá trị của phần thưởng đã quy đổi sẽ không vượt quá giá trị đã nêu rõ. Nếu người tham gia mua hàng vượt quá giá trị đã nêu thì người tham gia sẽ phải tự chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí phát sinh thêm đó. Phần thưởng là không thể thay thế trừ khi được InSites tùy nghi cho phép. Phần thưởng không có giá trị chuyển nhượng hoặc chuyển giao. Người tham gia chịu trách nhiệm về tất cả các loại thuế và phí liên quan đến việc nhận và/hoặc sử dụng phiếu quà tặng.


4. Điều kiện chung
Các quyết định của InSites về tất cả các khía cạnh của Phần thưởng là quyết định cuối cùng và bắt buộc đối với tất cả những người tham gia mà họ không có quyền khiếu nại, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ quyết định nào liên quan đến tiêu chí đủ điều kiện/không đủ điều kiện của việc tham gia và/hoặc người tham gia. Bất kỳ nỗ lực nào của bất kỳ người tham gia nào nhằm đạt được phần thưởng bằng cách sử dụng nhiều/các địa chỉ email, danh tính, đăng ký và thông tin đăng nhập khác nhau, hoặc bất kỳ phương pháp nào khác, sẽ vô hiệu hóa sự tham gia của người đó; người tham gia đó còn có thể bị loại. Việc sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc dịch vụ tự động nào để tham gia đều bị cấm và sẽ khiến người tham gia bị loại. Trong trường hợp có tranh chấp về bất kỳ đăng ký nào, chủ tài khoản được ủy quyền của địa chỉ email dùng để đăng ký sẽ được coi là người đăng ký. “Chủ tài khoản được ủy quyền” là thể nhân được nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet, nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hoặc tổ chức khác chịu trách nhiệm chỉ định địa chỉ e-mail cho miền liên kết với địa chỉ đã gửi.
Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không có giá trị chuyển nhượng. InSites không chịu trách nhiệm cho các câu trả lời bị mất, chậm trễ, không đầy đủ, không tương thích hoặc gửi nhầm địa chỉ. Phần thưởng tuân theo tất cả các luật hiện hành của liên bang, tỉnh và thành phố. InSites sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với: (i) bất kỳ lỗi nào của trang web trong một hoạt động; (ii) bất kỳ trục trặc kỹ thuật nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến mạng hoặc đường dây điện thoại, hệ thống máy tính trực tuyến, máy chủ, nhà cung cấp dịch vụ truy cập, thiết bị máy tính hoặc phần mềm; (iii) sai sót trong việc tiếp nhận, nắm bắt hoặc lưu trữ việc tham gia hoặc thông tin nào khác vì bất kỳ lý do nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các vấn đề kỹ thuật hoặc tắc nghẽn lưu lượng truy cập trên Internet hoặc tại bất kỳ trang web nào; (iv) bất kỳ thương tích hoặc thiệt hại nào đối với người tham gia hoặc máy tính/thiết bị của người nào khác có liên quan đến hoặc phát sinh từ việc tham gia vào một hoạt động; và/hoặc (v) bất kỳ sự kết hợp nào của những điều trên. Bất kỳ biên nhận tự động nào từ máy tính (chẳng hạn như tin nhắn “cảm ơn” hoặc xác nhận đã gửi thông tin tham gia) không phải là bằng chứng biên nhận thực của InSites về việc hoàn thành một hoạt động cho các mục đích của các Quy tắc Chính thức này.
InSites có quyền thu hồi, sửa đổi hoặc treo phần thưởng (hoặc sửa đổi các Quy tắc Chính thức này) theo bất kỳ cách nào, trong trường hợp xảy ra lỗi, sự cố kỹ thuật, vi rút máy tính, lỗi lập trình, giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, lỗi kỹ thuật hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của InSites, gây cản trở việc thực hiện phần thưởng đúng như quy định của các Quy tắc Chính thức này. Mọi hành vi cố ý phá hoại bất kỳ trang web nào hoặc cản trở sự vận hành hợp pháp của phần thưởng theo bất kỳ cách nào đều là vi phạm luật hình sự và dân sự, và nếu có hành vi như vậy, InSites có quyền tìm kiếm các biện pháp khắc phục và xử lý thiệt hại trong phạm vi tối đa theo quy định của pháp luật. InSites (nếu thích hợp), có quyền hủy bỏ, sửa đổi hoặc treo phần thưởng, hoặc sửa đổi các Quy tắc Chính thức này theo bất kỳ cách nào mà không cần thông báo trước hay không có nghĩa vụ nào, trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố, lỗi in ấn, hành chính hoặc bất kỳ lỗi nào khác, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, InSites có quyền thực hiện một bài kiểm tra kỹ năng thay thế nếu thấy phù hợp dựa trên các trường hợp và/hoặc để tuân thủ pháp luật hiện hành. InSites có quyền, tùy nghi và toàn quyền quyết định mà không cần thông báo trước, điều chỉnh bất kỳ ngày và/hoặc khung giờ nào được quy định trong các Quy tắc Chính thức này, trong phạm vi cần thiết, nhằm mục đích xác minh sự tuân thủ của bất kỳ người tham gia hoặc việc tham gia nào đối với các Quy tắc Chính thức này, hoặc phát sinh do bất kỳ sự cố kỹ thuật hoặc vấn đề nào khác, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác ảnh hưởng đến việc quản lý phần thưởng thích đáng như đã nêu rõ trong các Quy tắc Chính thức này hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.
Bằng cách tham gia vào hệ thống, mỗi người tham gia đồng ý rõ ràng về việc InSites, các đại lý và/hoặc đại diện của họ lưu trữ, chia sẻ và sử dụng thông tin cá nhân được gửi cùng với việc tham gia của họ, thông tin đăng ký và phản hồi hoạt động theo Chính sách Quyền riêng tư.
Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt hoặc không nhất quán nào giữa các điều khoản và điều kiện của các Quy tắc Chính thức này, và việc tiết lộ hoặc các tuyên bố khác có trong bất kỳ tài liệu nào liên quan đến phần thưởng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: đơn đăng ký tham gia, trang web, các Quy tắc Chính thức này hoặc quảng cáo, các điều khoản và điều kiện của các Quy tắc Chính thức này sẽ được áp dụng, chi phối và kiểm soát trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.


5. Luật điều chỉnh và tranh chấp
Các Quy tắc Chính thức và Phần thưởng này được điều chỉnh bởi luật pháp chung của Bỉ và, đối với mỗi người tham gia, bởi pháp luật cụ thể của khu vực tài phán trong phạm vi Square mà người tham gia đó cư trú. Các tòa án của từng khu vực tài phán của Bỉ sẽ có quyền tài phán đối với tất cả các vấn đề và thắc mắc liên quan đến việc xây dựng, hiệu lực, giải thích và tính bắt buộc thi hành của Quy tắc Chính thức về Phần thưởng, hoặc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Phần thưởng của người tham gia và InSites.
Tất cả các vấn đề và thắc mắc liên quan đến việc xây dựng, hiệu lực, giải thích và tính bắt buộc thi hành của các Quy tắc Chính thức này hoặc quyền và nghĩa vụ liên quan đến Phần thưởng của người tham gia hoặc InSites sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật nội bộ của Bỉ mà không ảnh hưởng đến bất kỳ lựa chọn pháp luật hay xung đột với các quy định hoặc điều luật có thể dẫn đến việc áp dụng luật của bất kỳ bang nào khác.
Phần thưởng và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh do hoặc liên quan đến Phần thưởng sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật liên quan của Bỉ và các tòa án liên quan của Bỉ sẽ có thẩm quyền độc quyền xét xử bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh liên quan đến Phần thưởng hoặc các Quy tắc Chính thức này.