Ödül Sistemi – Resmi Kurallar

SQUARE ÖDÜLLERİ – RESMİ KURALLAR

Square ödül sistemi Ödüllerden oluşur. Ödül Sistemi için bu Resmi Kurallar geçerlidir.

1. Uygunluk

Square Ödülleri (toplu olarak ve bireysel olarak ‘Ödüller’), yalnızca giriş sırasında 18 yaşında veya daha büyük olan katılımcılara açıktır. InSites Compages (bundan böyle: “InSites” olarak anılacaktır) çalışanları (ve yakın akrabaları veya hane üyeleri) ve Müşteri ve ilgili ana şirket(ler)i, bağlı kuruluşları, yan kuruluşları, bölümleri ve ilgili şirketleri ve tedarikçilerinin yanı sıra reklam, promosyon ve değerlendirme ajansları (topluca “Ödül Tarafları”) katılmak veya kazanmak için uygun değildir.

•    “Birinci dereceden akrabalar”, nerede yaşadıklarına bakılmaksızın ebeveynleri, üvey ebeveynleri, çocukları, üvey çocukları, kardeşleri, üvey kardeşleri veya eşleri ifade etmektedir.
•    “Hane üyeleri”, akrabalık olsun veya olmasın bir yılın en az üç ayı boyunca aynı evi paylaşan kişileri ifade etmektedir.

Ödüller, tüm geçerli federal kanunlara, devlet, il kanunlarına ve yerel kanun ve yönetmeliklere tabidir. Katılım, Ödüller ile ilgili tüm konularda nihai ve bağlayıcı olan bu Resmi Kuralların ve InSites kararlarının katılımcı tarafından tam ve koşulsuz olarak kabulünü teşkil eder. Bir ödülün alınması burada belirtilen tüm gerekliliklerin yerine getirilmesine bağlıdır. Yasak olan durumlarda geçersizdir.

2. Ödüller

Uygulanabilirlik

Ödüller katılımcının kazandığı puanlara göre alınacaktır. Puanlar, belirli bir zaman dilimi içinde bir etkinlik veya etkinlik akışı tamamlanarak kazanılabilir. Kazanılan Puanlar, etkinlik kapandığında otomatik olarak Ödüllerim Sayfası altında bulunan katılımcının bakiyesine eklenecektir. Bazı durumlarda etkinlikler tüm katılımcılara gönderilmez; yalnızca istenen profile sahip katılımcılar davet edilir. Katılımcılar, istenen katılımcı sayısına ulaşılıncaya veya etkinlik kapanana kadar etkinliklere katılabilecektir.

Program

Bir katılımcının alabileceği Puanların sayısı, katılımcılara katılımcıların kayıt sırasında verdiği e-posta adresine alacakları etkinlik kartında ve etkinlik davetiyesinde bildirilecektir. InSites’in katılımcılardan beklentileriyle ilgili tüm yönergeler Square’in “Bu Proje Hakkında” bölümünde bulunabilir. Katılımcıların profile uyması durumunda, belirli (akış) etkinliklere erişim elde edeceklerdir. Etkinliğin veya etkinlik akışı ve programının başlangıcı, katılımcıların kayıt sonrasında verilen e-posta adreslerine alacakları bir davetiye e-postasında bildirilecektir. Her davetiyede etkinlik akışına katılmak için geçerli süre belirtilecektir. Puan kazanmaya uygunluk için yalnızca belirtilen zaman aralığında yapılan katılımlar dikkate alınır.

Ödül sistemi

Puanlar, katılımcılara tamamladıkları etkinliklerin sayısına ve cevaplarının kalitesine bağlı olarak verilecektir. Katılımcılardan platformda (Salon hariç) görünen konulara, görevlere veya anketlere ayrıntılı ve derinlemesine bir şekilde yanıt vermeleri beklenir. Moderatör eksik veya yüzeysel cevapları reddedebilir.
Puanlar her zaman 1 ve üstü tam sayılardır. Bir Puanın değeri her ülke için farklıdır, bu nedenle bir Puanın yerel para birimi cinsinden değeri ondalık basamaklar içerebilir. Amaç, ödül ortağımız aracılığıyla daha sonra bir ödül almak için kullanılabilecek Puanlar kazanmaktır. Puanlar kullanılmadan ve bir ödül değerine dönüştürülmeden önce, katılımcı tarafından Puan cinsinden ifade edilen belirli bir eşiğe ulaşılması gerekir. Yalnızca bir tam sayıyı temsil eden (ondalık basamaklar olmadan) belirli miktardaki Puanın kullanılmasına izin verilir. Puan alışverişi, ondalıklı bir ödül değeriyle sonuçlandığında, yerel para birimindeki miktar aşağı yönde yuvarlanacaktır.

Ondalık sayılara izin vermeyen bir puan sistemi ile çalıştığımız için (örneğin: 0,5 puan), bakiyenizde tutulan kalan değerlerin (puanlarınızı kullandıktan sonra) eşit yuvarlak tam puanlara dönüştürülmesi gerekecektir. Örneğin:
•      Kalan tutar 0,50 puandan az ise, bu tutar 0 puana yuvarlanır.
•      0,50’ye eşit veya daha yüksek herhangi bir değer ise 1 puan değerine yuvarlanacaktır.
Bununla birlikte, daha sonra yeni puanlar toplandığında ve böylece eşiğe tekrar ulaşıldığında kullanılmak üzere kalan Puanlar katılımcıların bakiyesinde kalacaktır. Puanlar ve minimum eşik, Ödüllerim sayfasından takip edilebilir.

InSites’in yanlışlıkla katılımcıya ödenmesi gereken tutardan daha yüksek bir teşvik ödemesi durumunda, InSites, fazladan ödenen tutarı yazılı olarak katılımcıya bildirecektir. Fazla ödeme katılımcı açısından haksız bir kazanç oluşturduğu için katılımcı, bu yazıyı aldıktan sonra 5 gün içinde fazla ödemeyi InSites’e iade etmekle yükümlüdür.

Puanlar için son tarih

Katılımcı Square’de aktif olduğu ve davet edildiği etkinliklere katıldığı sürece, kazanılan Puanlar geçerliliğini koruyacaktır.

Daha önce ve aksi açıkça belirtilmedikçe, katılımcı en az 366 gün boyunca 6 ardışık etkinlik davetine yanıt vermezse Puanların son kullanma tarihi geçer. Katılımcının 366 günün en az 1’i ilk yarısında ve en az 1’i ikinci yarısında gönderilmiş en az 6 ardışık davetie yanıt vermemesi durumunda puanlar geçerliliğini yitirecektir.  Katılımcı son 366 gün içinde gönderilen en az 6 ardışık davete yanıt vermemesi durumunda katılımcının yanıt vermediği ilk davetten 366 gün sonra kazanılan puanların son kullanma tarihi geçmiş olur.

Katılımcı bir davetiyeye yanıt verir vermez sayaç sıfırlanacaktır. Katılımcının bir davetiyeye yanıt vermediği andan itibaren sayaç tekrar çalışmaya başlayacaktır.
Bir proje sona erdikten sonra, katılımcılar Platform kapatıldıktan 6 ay sonrasına kadar kazandığı Puanları kullanabilirler. 6 aylık süre sonunda, ödüller sayfasında kullanılmayan puanların katılımcıların hesabından kaldırıldığı gösterilecektir. 6 ay herhangi bir işlem yapılmaması sonrasında platformun yeniden açılması durumunda Puanlar artık kullanılamayacaktır.

3. Ödül durumu

Kuponlar kendi şart ve koşullarına tabidir ve iade edilemez, nakit karşılıkları talep edilemez (kanunların gerektirdiği haller dışında) veya herhangi bir kredi kartına ödeme veya kredi olarak kullanılamazlar. Ön alımlarda geçerli değillerdir. Ödüller, kayıp veya çalıntı durumunda değiştirilmezler. Hiçbir durumda kullanılan ödülün değeri belirtilen değeri aşmayacaktır. Kazananın ürünün belirtilen değerinden daha fazlasını satın alması durumunda ek masrafların ödenmesi yalnızca kazananın sorumluluğunda olacaktır. InSites tarafından tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak izin verilebilecek durumlar haricinde ödül ikamesi yoktur. Ödül devredilemez veya temlik edilemez. Kupon alımı ve/veya kullanımı ile ilişkili tüm vergiler ve ücretler katılımcının sorumluluğundadır.

4. Genel koşullar

InSites’ın Ödülün tüm unsurları ile ilgili kararları, herhangi bir sınırlama olmaksızın kayıtların ve/veya adayların uygunluğu/diskalifiyesi ile ilgili kararlar dahil olmak üzere herhangi bir temyiz hakkı olmadan tüm adaylar üzerinde nihai ve bağlayıcıdır. Herhangi bir aday tarafından birden fazla / farklı e-posta adresi, kimlik, kayıt ve oturum açma kimliği kullanarak veya diğer yöntemlerle bir ödül alma girişimi, söz konusu adayın katılımını geçersiz kılacaktır ve ayrıca söz konusu aday men edilebilir. Katılmak için herhangi bir otomatik sistemin veya hizmetin kullanımı yasaktır ve men ile sonuçlanır. Herhangi bir kayıtla ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda kayıt olmak için kullanılan e-posta adresinin yetkili hesap sahibi, aday olarak kabul edilecektir. “Yetkili hesap sahibi”, bir Internet erişim sağlayıcı, çevrim içi hizmet sağlayıcı veya gönderilen adresle ilişkili alan adı için e-posta adresleri atamakla sorumlu diğer bir organizasyon tarafından bir e-posta adresi atanmış gerçek kişidir.
Kuponlar nakit değere sahip değildir ve devredilemez. InSites, kaybedilen, geciken, eksik, uyumsuz veya yanlış yönlendirilmiş yanıtlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ödüller, tüm geçerli federal kanunlara, eyalet ve belediye kanunlarına tabidir. InSites aşağıdaki durumlarda sorumlu olmayacaktır: (i) bir etkinlik sırasında web sitesinin herhangi bir şekilde çökmesi; (ii) telefon şebekesi veya hatları, bilgisayar çevrim içi sistemleri, sunucular, erişim sağlayıcılar, bilgisayar ekipmanları veya yazılımları ile ilgili teknik arızalar veya diğer sorunlar; (iii) teknik sorunlar, Internet üzerinde veya herhangi bir web sitesinde tıkanıklık dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir kaydın veya diğer bilgilerin alınamaması, yakalanamaması veya kaydedilememesi; (iv) bir adayın veya başka bir kişinin bilgisayarının veya diğer cihazlarının bir etkinliğe katılmakla ilgili olarak zarar veya hasar görmesi ve/veya (v) yukarıdakilerin herhangi bir kombinasyonu. Bu Resmi Kuralların amaçları doğrultusunda, herhangi bir otomatik bilgisayar alındı bilgisi (“teşekkür” iletisi veya kaydın alındığını doğrulayan ileti gibi), bir etkinliğin InSites tarafından fiilen alındığının kanıtını teşkil etmez.
InSites, bir hata, teknik sorun, bilgisayar virüsü, tahrifat, izinsiz müdahale, dolandırıcılık, teknik bir aksaklık veya InSites Consulting’in makul kontrolü dışında ödülün bu Resmi Kurallarda belirtilen şekilde verilmesini engelleyen herhangi bir olay durumunda ödülü herhangi bir şekilde geri çekme, değiştirme veya askıya alma (veya bu Resmi Kuralları değiştirme) hakkını saklı tutar. Herhangi bir web sitesine kasıtlı olarak zarar verme veya bir ödülün yasal işleyişine zarar verme girişimi ceza hukuku ve medeni hukuk ihlalidir ve bu tür bir girişim durumunda InSites, kanunların izin verdiği azami ölçüde hukuki çözüm ve tazminat yoluna gitme hakkını saklı tutar. InSites (mevcut ise), ön bildirimde bulunmaksızın veya herhangi bir yükümlülük olmaksızın herhangi bir kaza, baskı hatası, idari hata veya diğer herhangi bir hata veya herhangi bir nedenden ötürü bir ödülü iptal etme, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın InSites, şartlara bağlı olarak ve/veya geçerli kanunlara uymak amacıyla uygun gördüğü alternatif bir beceri testi uygulama hakkını saklı tutar. InSites, herhangi bir adayın veya kaydın bu Resmi Kurallara uygunluğunu doğrulamak amacıyla veya herhangi bir teknik sorun veya diğer sorunların sonucu olarak veya bir ödülün bu Resmi Kurallarda öngörülen uygun şekilde idaresini etkileyen diğer şartlar ışığında veya başka bir nedenden ötürü tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın bu Resmi Kurallarda öngörülen tarihleri ve/veya zaman çerçevelerini düzenleme hakkını saklı tutar.
Her bir aday platforma giriş yaparak InSites’a, onun acentelerine ve/veya temsilciliklerine giriş esnasında sundukları kişisel bilgileri, kayıt bilgilerini ve etkinlik yanıtlarını Gizlilik Politikası uyarınca kaydetmesi, paylaşması ve kullanması için açık bir şekilde izin vermektedir.
Bu Resmi Kurallar ile herhangi bir sınırlama olmaksızın kayıt formu, web sitesi, bu Resmi Kurallar veya reklamlar dahil olmak üzere ödüllerle ilgili materyallerde yer alan açıklamalar veya diğer bildirimler arasında herhangi bir uyumsuzluk veya tutarsızlık olması durumunda kanunların izin verdiği azami ölçüde bu Resmi Kuralların hüküm ve koşulları geçerli ve hakim olacaktır.

5. Geçerli hukuk ve ihtilaflar

Bu Resmi Kurallar ve Ödüller, Belçika genel yasalarına ve her bir katılımcı için, söz konusu katılımcının Square sınırları içindeki ikamet ettiği ülkenin belirli yasalarına tabidir. Belçika’daki her yargı bölgesindeki mahkemeler, Ödül Resmi Kurallarının veya adayın ve InSites’ın Ödüllerle bağlantılı hak ve yükümlülüklerinin tefsiri, geçerliliği, yorumlaması ve yürütülebilirliği ile ilgili tüm konularda ve sorularda yargı yetkisine sahip olacaktır.
Bu resmi kuralların veya adayların ya da Sponsorun ödüllerle bağlantılı hak ve yükümlülüklerinin tefsiri, geçerliliği, yorumlaması ve yürütülebilirliği ile ilgili tüm konular ve sorular, başka bir devletin kanunlarının uygulanmasına neden olacak kanunlar veya hükümler çatışmasına fırsat vermeksizin Belçika iç kanunlarına uygun olarak yönetilecek ve yorumlanacaktır.
Ödüller ve Ödüllerle ilgili olarak ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık Belçika’nın ilgili kanununa tabi olacaktır ve Belçika’nın ilgili mahkemeleri, Ödüller veya bu Resmi Kurallar ile ilişkili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkları veya iddiaları yargılamak için münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.