ระบบรางวัล – กฎกติกาอย่างเป็นทางการ

รางวัล SQUARE – กฎกติกาอย่างเป็นทางการ

ระบบรางวัล Square ประกอบด้วยรางวัลหลากหลายชนิด กฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้บังคับใช้กับระบบการให้รางวัล

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

รางวัล Square (เรียกรวมทั้งหมดและเรียกแยกต่างหากว่า ‘รางวัล’) จะเปิดให้เฉพาะผู้เข้าร่วมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในเวลาที่สมัครเท่านั้น พนักงาน (และสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกในบ้าน) ของ InSites Compages (ต่อจากนี้จะเรียกว่า: “InSites”) พร้อมทั้งลูกค้า และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทสาขา แผนกงาน รวมถึงบริษัทและซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรวมถึงหน่วยงานโฆษณา ส่งเสริมการขาย และตัดสินผลของลูกค้าเหล่านี้ (รวมเรียกว่า ‘ผู้มอบรางวัล’) จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

•    ‘สมาชิกในครอบครัว’ หมายถึงพ่อแม่ พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ลูก ลูกเลี้ยง พี่น้อง พี่น้องต่างพ่อ/ต่างแม่ หรือคู่สมรส ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตาม
•    ‘สมาชิกในบ้าน’ หมายถึงผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อปี ไม่ว่าจะเป็นญาติกันหรือไม่

รางวัลเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลระดับรัฐย่อย รัฐบาลระดับแคว้นหรือจังหวัด และรัฐบาลท้องถิ่น การเข้าร่วมถือเป็นการยอมรับกฎกติกาอย่างเป็นทางการและการตัดสินใจของ InSites โดยสมบูรณ์และปราศจากเงื่อนไข ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดและมีภาระผูกพันในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับรางวัล การได้รับรางวัลอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้หลังจากทำตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้ และอาจมีผลเป็นโมฆะในกรณีที่มีข้อต้องห้าม

2. รางวัล

สิทธิ์ในการรับรางวัล

การรับรางวัลพิจารณาจากคะแนนที่ผู้เข้าร่วมได้รับ โดยรับคะแนนได้ผ่านการทำกิจกรรมหรือชุดกิจกรรมภายในเวลาที่กำหนด คะแนนที่ได้จะถูกนำไปเพิ่มในยอดคะแนนของผู้เข้าร่วมซึ่งอยู่ใน “หน้ารางวัลของฉัน” โดยอัตโนมัติเมื่อกิจกรรมปิดลง ในบางกรณี เราอาจไม่ส่งกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน เราจะเชิญเฉพาะผู้เข้าร่วมที่มีโปรไฟล์ตรงตามความต้องการเท่านั้น ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จนกว่าเราจะได้จำนวนผู้เข้าร่วมตามที่ต้องการ หรือเมื่อกิจกรรมปิด

กำหนดเวลา

เราจะแจ้งจำนวนคะแนนที่ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์รับได้ โดยจะแจ้งผ่านการ์ดกิจกรรม และในอีเมลคำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้รับทางที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ตอนลงทะเบียน แนวทางการปฏิบัติตนทั้งหมดที่ InSites คาดหวังจากผู้เข้าร่วมนั้นอยู่ในหัวข้อ “เกี่ยวกับโครงการนี้” ของ Square หากผู้เข้าร่วมมีโปรไฟล์เหมาะสม พวกเขาจะมีสิทธิ์เข้าถึง (ชุด) กิจกรรมที่กำหนด เราจะแจ้งเวลาเริ่มทำกิจกรรมหรือชุดกิจกรรม และกำหนดเวลาต่างๆ ในคำเชิญเสมอ โดยจะส่งในรูปแบบอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้เข้าร่วมกรอกไว้ในตอนลงทะเบียน คำเชิญทุกฉบับจะแจ้งระยะเวลาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในชุดกิจกรรม คุณต้องเข้าร่วมตามระยะเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์รับคะแนน

ระบบรางวัล

เราจะมอบคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมโดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมที่พวกเขาทำเสร็จ และคุณภาพคำตอบของพวกเขา เราคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมตอบการพูดคุยหารือ การท้าทาย หรือการสำรวจความเห็นที่ปรากฏในแพลตฟอร์ม (ยกเว้นในเลานจ์)แบบลงลึกในรายละเอียด ผู้ดำเนินกิจกรรมมีสิทธิ์ปฏิเสธคำตอบที่ไม่สมบูรณ์หรือมีสาระน้อยเกินไป
คะแนนจะเป็นจำนวนเต็มที่มีค่าตั้งแต่ 1 ขึ้นไปเท่านั้น ค่าของคะแนนในแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันไป ดังนั้นมูลค่าคะแนนในสกุลเงินท้องถิ่นอาจมีค่าเป็นทศนิยม การสะสมคะแนนมีเป้าหมายเพื่อนำคะแนนไปแลกรับรางวัลผ่านพันธมิตรผู้มอบรางวัลในภายหลัง ก่อนที่จะสามารถแลกและแปลงคะแนนเป็นมูลค่ารางวัลได้ ผู้เข้าร่วมต้องสะสมคะแนนให้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด เราอนุญาตให้แลกคะแนนเป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีจุดทศนิยม) เท่านั้น เมื่อการแลกคะแนนเป็นผลให้ได้รับรางวัลในมูลค่าที่มีทศนิยม เราจะปัดมูลค่านั้นลงให้เป็นจำนวนเงินในสกุลเงินท้องถิ่นที่ใกล้เคียง

เนื่องจากเราทำงานโดยใช้ระบบคะแนนซึ่งไม่อนุญาตให้มีจุดทศนิยม (เช่น 0.5 คะแนน) เราจึงต้องนำมูลค่าที่เหลืออยู่ในยอดคงเหลือของคุณ (หลังจากที่คุณแลกคะแนนแล้ว) มาแปลงกลับเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม  เช่น

  • หากจำนวนที่เหลืออยู่น้อยกว่า 0.50 คะแนน จะต้องปัดลงให้เหลือ 0 คะแนน
  • ส่วนจำนวนตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปจะปัดขึ้นเป็น 1 คะแนน

แต่ถึงกระนั้น คะแนนที่เหลือจะยังคงอยู่ในยอดสะสมของผู้เข้าร่วม ซึ่งจะสามารนำไปแลกได้ภายหลังเมื่อสะสมคะแนนถึงเกณฑ์อีกครั้งหลังจากที่ได้รับคะแนนใหม่เพิ่ม ติดตามข้อมูลคะแนนและเกณฑ์การสะสมคะแนนขั้นต่ำได้ที่หน้ารางวัลของฉัน

หาก InSites จ่ายเงินตอบแทนผิดพลาดโดยมีมูลค่าสูงกว่าที่ต้องจ่ายให้ผู้เข้าร่วม InSites จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบทางประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุจำนวนเงินที่จ่ายเกิน ผู้เข้าร่วมจะต้องคืนเงินที่จ่ายเกินให้กับ InSites ภายใน 5 วันหลังจากที่ได้รับจดหมายดังกล่าว เนื่องจากเงินที่ชำระเกินนั้นเป็นผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรมในส่วนของผู้เข้าร่วม

การหมดอายุของคะแนน

ตราบใดที่ผู้เข้าร่วมปรากฏตัวใน Square อย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับเชิญ คะแนนที่สะสมมาก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่

หากไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้อย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างอื่น คะแนนจะหมดอายุหากผู้เข้าร่วมไม่เข้าใช้งานอย่างน้อย 366 วัน และปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 6 รายการติดกัน เฉพาะในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ตอบรับคำเชิญ 6 รายการต่อเนื่องกัน โดยคำเชิญอย่างน้อย 1 รายการส่งมาในครึ่งแรกของ 366 วัน และคำเชิญอย่างน้อยอีก 1 รายการส่งมาในครึ่งหลังของ 366 วัน คะแนนดังกล่าวจะหมดอายุ คะแนนที่ได้รับมาจะหมดอายุหลังผ่านไป 366 วัน นับจากคำเชิญแรกที่ผู้เข้าร่วมไม่ตอบรับคำเชิญ หากผู้เข้าร่วมไม่ได้ดำเนินการใด ๆ กับคำเชิญต่อเนื่องกันอย่างน้อย 6 รายการที่ส่งมาใน 366 วันที่ผ่านมา

การนับจำนวนจะเริ่มนับใหม่ทันทีที่ผู้เข้าร่วมตอบรับคำเชิญ ตั้งแต่ขณะเวลาที่ผู้เข้าร่วมไม่ตอบคำเชิญ ตัวนับจะเริ่มนับอีกครั้ง
หลังจากโครงการจบลง ผู้เข้าร่วมสามารถแลกคะแนนได้จนถึง 6 เดือนหลังจากแพลตฟอร์มปิดตัว หลังจากปิดทำการได้ 6 เดือน หน้ารางวัลจะแจ้งว่าคะแนนที่ยังไม่แลกได้ถูกลบไปจากบัญชีผู้เข้าร่วมแล้ว หากแพลตฟอร์มกลับมาเปิดอีกครั้งหลังจากไม่มีกิจกรรมเป็นเวลา 6 เดือน คุณก็จะใช้คะแนนไม่ได้อีก

3. สถานะของรางวัล

บัตรกำนัลเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของบัตรนั้นๆ และไม่สามารถคืน แลกเป็นเงินสด (เว้นแต่ว่ากฎหมายกำหนดไว้) หรือใช้ชำระค่าใช้จ่ายหรือใช้เป็นเครดิตในบัญชีบัตรเครดิตใดๆ และไม่สามารถใช้กับรายการซื้อก่อนหน้านี้ได้ ไม่สามารถมอบรางวัลทดแทนได้ในกรณีสูญหายหรือถูกขโมย มูลค่าของรางวัลที่แลกได้จะไม่มีทางสูงไปกว่ามูลค่าที่ระบุไว้ทุกกรณี ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมทำรายการซื้อที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่ระบุไว้ ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้นแต่เพียงผู้เดียว รางวัลดังกล่าวไม่สามารถทดแทนได้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการอนุญาตตามวิจารณญาณของ InSites แต่เพียงผู้เดียว รางวัลไม่สามารถโอนถ่ายหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นได้ ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางภาษีหรือค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรับและ/หรือใช้บัตรกำนัลนั้นๆ

4. เงื่อนไขทั่วไป

การตัดสินใจของ InSites ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลในทุกด้านถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับผู้เข้าร่วมทั้งหมดโดยไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีสิทธิ์/การหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมและ/หรือของผู้เข้าร่วม ความพยายามของผู้เข้าร่วมเพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัล โดยใช้ที่อยู่อีเมล ข้อมูลระบุตัวตน การลงทะเบียน และการเข้าสู่ระบบหลายรายการ/แตกต่างกัน หรือวิธีการอื่นใดจะถือว่าการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมรายนั้นเป็นโมฆะ และผู้เข้าร่วมรายนั้นจะหมดสิทธิ์ได้รับรางวัล ห้ามใช้ระบบหรือบริการอัตโนมัติในการเข้าร่วม และการกระทำดังกล่าวจะทำให้ผู้เข้าร่วมหมดสิทธิ์เข้าร่วม ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการลงทะเบียน เจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อีเมลที่ใช้ลงทะเบียนจะถือว่าเป็นผู้เข้าร่วม ‘เจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาต’ หมายถึงบุคคลทั่วไปที่ได้รับที่อยู่อีเมลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการออนไลน์ หรือองค์กรอื่นที่มีหน้าที่มอบหมายที่อยู่อีเมลสำหรับโดเมนที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลที่ส่งนั้นๆ
บัตรกำนัลไม่มีมูลค่าทางเงินสดและไม่สามารถโอนถ่ายได้ InSites ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบคำตอบที่สูญหาย ล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่เข้ากัน หรือส่งไปถึงผู้รับไม่ถูกต้อง รางวัลเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลระดับแคว้นหรือจังหวัด และรัฐบาลท้องถิ่น InSites ไม่มีหน้าที่รับผิดในกรณีต่อไปนี้ (ก) ความล้มเหลวใดๆ ในเว็บไซต์ขณะทำกิจกรรม (ข) ข้อขัดข้องหรือปัญหาทางเทคนิคใดๆ ที่เกี่ยวกับเครือข่ายหรือสายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการการเข้าถึง อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (ค) ข้อขัดข้องใดๆ ของการป้อนข้อมูล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ควรได้รับ จัดเก็บ หรือบันทึกเพื่อเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัญหาทางเทคนิคหรือการรับส่งข้อมูลคับคั่งทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ใดๆ (ง) การบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดกับผู้เข้าร่วม หรือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือ (จ) ข้อที่กล่าวมารวมกัน คำตอบรับจากคอมพิวเตอร์อัตโนมัติใดๆ (เช่น ข้อความ ‘ขอบคุณ’ หรือข้อความยืนยันการส่งข้อมูล) ไม่ถือเป็นหลักฐานการตอบรับการทำกิจกรรมเสร็จจริงจาก InSites ตามกฎกติกาอย่างเป็นทางการ
InSites สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน แก้ไข หรือระงับรางวัล (หรือแก้ไขกฎกติกาอย่างเป็นทางการ) ด้วยวิธีการใดก็ตาม ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ปัญหาทางเทคนิค ไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่อง การทำลาย การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การทุจริต ความล้มเหลวทางเทคนิค หรือสาเหตุอื่นใดที่นอกเหนือความควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของ InSites ซึ่งขัดขวางการให้รางวัลอย่างเหมาะสมตามที่ระบุไว้ในกฎกติกา ความพยายามใดๆ ที่เจตนาให้เกิดความเสียหายในเว็บไซต์หรือเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการมอบรางวัลอย่างถูกกฎหมายด้วยวิธีใดก็ตามถือเป็นการละเมิดกฎหมายแพ่งและอาญา และหากมีความพยายามลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น InSites สงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด InSites (หากเกี่ยวข้อง) สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือระงับรางวัล หรือแก้ไขกฎกติกาอย่างเป็นทางการด้วยวิธีใดก็ตามโดยปราศจากภาระผูกพันและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดอย่างไม่ตั้งใจ ในการตีพิมพ์ การดูแลจัดการ หรือข้อผิดพลาดใดๆ ก็ตาม หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องนัยทั่วไปของข้อความที่กล่าวมาแล้ว InSites สงวนสิทธิ์ในการจัดทดสอบทักษะแบบทางเลือกตามที่เห็นสมควรตามสถานการณ์ และ/หรือเพื่อให้เป็นไปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง InSites สงวนสิทธิ์ในการปรับวันที่และ/หรือกรอบเวลาใดๆ ที่ระบุไว้ในกฎกติกาอย่างเป็นทางการตามวิจารณญาณแต่เพียงผู้เดียวและการตัดสินใจถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎของผู้เข้าร่วมหรือการเข้าร่วมตามกฎกติกาอย่างเป็นทางการ หรืออันเป็นผลมาจากปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาอื่น หรือตามสถานการณ์อื่นใดที่กระทบกับการส่งมอบรางวัลดังที่ระบุไว้ในกฎกติกาอย่างเป็นทางการหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม
การเข้ามาในแพลตฟอร์มจะถือว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนให้คำยินยอมโดยแจ้งแก่ InSites ตลอดจนหน่วยงานและ/หรือตัวแทนในการจัดเก็บ แชร์ และใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ส่งเข้ามา ข้อมูลลงทะเบียน และคำตอบในกิจกรรมซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
ในกรณีที่มีความไม่ตรงกันหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎกติกาอย่างเป็นทางการกับการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อความใดๆ ในเอกสารที่เกี่ยวกับรางวัล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบฟอร์มเข้าร่วม เว็บไซต์ กฎกติการอย่างเป็นทางการ หรือโฆษณา จะถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎกติกาอย่างเป็นทางการมีอำนาจเหนือกว่า บังคับใช้ และควบคุมสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

5. กฎหมายที่ใช้บังคับและการพิพาท

กฎกติกาอย่างเป็นทางการและรางวัลอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายทั่วไปของประเทศเบลเยียม และสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายจำเพาะของเขตอำนาจศาลภายใน Square ที่ผู้เข้าร่วมพำนักอาศัย ศาลในเขตอำนาจศาลแต่ละแห่งของประเทศเบลเยียมมีอำนาจต่อปัญหาและข้อสงสัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ ความสมเหตุสมผล การตีความ และการบังคับใช้กฎกติกาของรางวัลอย่างเป็นทางการ หรือสิทธิ์และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมและ InSites ที่เกี่ยวข้องกับรางวัล
ปัญหาและข้อสงสัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ ความสมเหตุสมผล การตีความ และการบังคับใช้กฎกติกาอย่างเป็นทางการ หรือสิทธิ์และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมและ InSites Consulting ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลอยู่ภายใต้และเป็นไปตามกฎหมายภายในของประเทศเบลเยียม โดยหลักแห่งการขัดกันของกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นใดไม่สามารถควบคุมให้นำกฎหมายของรัฐอื่นมาบังคับใช้ได้
รางวัลและข้อโต้แย้งใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับรางวัลอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศเบลเยียม และศาลที่เกี่ยวข้องของประเทศเบลเยียมมีอำนาจศาลแต่ผู้เดียวในการไต่สวนข้อโต้แย้งหรือคำกล่าวอ้างที่เกี่ยวข้องกับรางวัลหรือกฎกติกาอย่างเป็นทางการ