Sistemul de recompense – Reguli oficiale

RECOMPENSE SQUARE – REGULI OFICIALE

Sistemul de recompense square constă din Recompense. Aceste Reguli oficiale guvernează Sistemul de recompense.

1. Eligibilitate

Recompensele Square (denumite în mod colectiv și individual „Recompensele”) sunt destinate numai participanților cu vârsta de minimum 18 ani în momentul înregistrării. Angajații (și membrii apropiați ai familiei sau membrii gospodăriei) de la InSites Consulting (denumit în continuare: „InSites”) și Client, precum și de la fiecare dintre companiile-mamă, afiliații, filialele, diviziile respective, dar și de la companiile și furnizorii asociați, precum și de la agențiile sale de publicitate, promovare și evaluare (colectiv „Părțile de recompensare”) nu sunt eligibili să se înscrie sau să câștige.

•    „Membri apropiați ai familiei” înseamnă părinți, părinți vitregi, copii, copii vitregi, frați, frați vitregi sau soți/soții, indiferent de locul în care trăiesc.
•    „Membrii gospodăriei” înseamnă persoanele care au aceeași reședință cel puțin trei luni pe an, indiferent dacă sunt rude sau nu.

Recompensele sunt supuse tuturor legilor și reglementărilor federale, statale, provinciale și locale aplicabile. Participarea reprezintă acordul deplin și necondiționat al participantului față de aceste Reguli oficiale și deciziile InSites, care sunt definitive și obligatorii în toate aspectele aferente Recompenselor. Primirea unei recompense este condiționată de îndeplinirea tuturor cerințelor stabilite aici. Ele vor fi considerate nule acolo unde sunt interzise.

2. Recompense

Aplicabilitate

O recompensă va fi obținută pe baza punctelor pe care le câștigă un participant. Punctele pot fi câștigate prin finalizarea unei activități sau a unui flux de activități într-un anumit interval temporal. Punctele câștigate vor fi adăugate automat soldului participantului din pagina Recompensele mele după închiderea activității. În unele cazuri, activitățile nu vor fi trimise tuturor participanților; vor fi invitați numai participanții cu profilul dorit. Participanții se vor putea implica în activități până când se atinge numărul dorit sau se închide activitatea.

Program

Numărul de puncte pe care le poate obține un Participant va fi comunicat participanților pe cardul activității și în e-mailul de invitație la activitate pe care aceştia îl primesc pe adresa de e-mail furnizată la înregistrare. Toate indicațiile privind așteptările InSites de la participanţi pot fi găsite în secțiunea „Despre acest proiect” a Square. În cazul în care participanții corespund profilului, aceștia vor avea acces la (fluxul de) activități specifice. Începerea activității sau fluxului de activități și programului va fi întotdeauna comunicată într-o invitație, pe care participanții o vor primi pe adresa de e-mail furnizată la înregistrare. Fiecare invitație va menționa intervalul de timp aplicabil participării la fluxul de activități. Numai participarea în intervalul de timp specificat este luată în considerare pentru a fi eligibili la câștigarea Punctelor.

Sistem de recompense

Punctele vor fi oferite participanților în funcție de numărul de activități pe care le-au încheiat și de calitatea răspunsurilor lor. Participanții trebuie să răspundă la subiecte, provocări sau sondaje care apar pe platformă (cu excepția Lounge-ului), în mod detaliat și aprofundat. Moderatorul poate respinge răspunsurile incomplete sau superficiale.
Punctele sunt întotdeauna numere întregi de la 1 în sus. Valoarea unui Punct este diferită pentru fiecare țară, astfel încât valoarea unui Punct în moneda locală poate avea zecimale. Scopul este de a obţine Puncte care ulterior pot fi valorificate pentru o recompensă prin partenerul nostru de recompensare. Înainte ca un număr de Puncte să poată fi valorificate și convertite într-o valoare de recompensă, participantul trebuie atingă un anumit prag, exprimat în Puncte. Este permisă valorificarea numai a unei cantităţi de Puncte care reprezintă un număr întreg (fără zecimale). Când preschimbarea Punctelor duce la o valoare a recompensei cu zecimale, suma în moneda locală va fi rotunjită în minus.

Având în vedere că lucrăm cu un sistem de puncte care nu permite zecimale (de ex.: 0,5 puncte), valorile rămase în soldul tău (după ce ți-ai răscumpărat punctele) vor trebui convertite înapoi la numerele rotunjite corespunzătoare. De exemplu:
•      În cazul în care suma rămasă este mai mică de 0,50 puncte, ea va fi rotunjită la 0 puncte.
•      Orice valoare egală sau mai mare decât 0,50 va fi rotunjită la valoarea de 1 punct.
Cu toate acestea, Punctele rămase vor rămâne în soldul participanților pentru a fi valorificate ulterior, când se atinge din nou pragul, pe măsură ce sunt colectate puncte noi. Punctele și pragul minim se pot verifica pe pagina Recompensele mele.

În cazul în care InSites a plătit, din greşeală, un stimulent mai mare decât suma datorată participantului, va informa participantul, prin notificare scrisă, despre suma excedentară plătită. Participantul este obligat să returneze plata excedentară către InSites, în decurs de 5 zile de la primirea acestei scrisori, întrucât plata excedentară constituie o însușire nejustificată din partea participantului.

Expirarea punctelor

Atât timp cât participantul este activ în comunitatea square și ia parte la activitățile la care este invitat, Punctele dobândite vor rămâne valide.

Cu excepţia cazului în care se declară altfel, în prealabil şi în mod explicit, punctele vor expira dacă participantul este inactiv timp de cel puțin 366 zile la 6 invitații consecutive la activități. Numai în cazul în care participantul nu a răspuns la minimum 6 invitații consecutive dintre care minimum 1 invitație a fost transmisă în prima jumătate și minim 1 invitație a fost transmisă în a doua jumătate a celor 366 zile, punctele vor expira. Punctele câștigate expiră după ce au trecut 366 zile de la prima invitație la care participantul nu a răspuns, dacă participantul nu a răspuns la minimum 6 invitații consecutive trimise în ultimele 366 zile.

Contorul va fi resetat imediat ce participantul a răspuns la o invitație. Din momentul în care participantul nu răspunde la o invitație, contorul va începe să meargă din nou.
După încheierea unui proiect, participanții pot valorifica Punctele până la 6 luni de la închiderea platformei. După 6 luni de închidere, pagina de recompense va arăta că punctele nevalorificate au fost șterse din contul participanților. În cazul în care platforma se redeschide după 6 luni de inactivitate, Punctele nu vor mai fi disponibile.

3. Starea recompenselor

Voucherele sunt supuse termenilor și condițiilor lor și nu pot fi returnate, valorificate în numerar (cu excepția cazului în care legea impune acest lucru) ori utilizate ca plăți sau credit în orice cont de card de credit. Acestea nu sunt valabile pentru achizițiile anterioare. Recompensele nu vor fi înlocuite dacă sunt pierdute sau furate. În niciun caz valoarea recompensei valorificate nu o va depăși pe cea indicată. În cazul în care participantul achiziționează produse cu o valoare mai mare decât cea declarată, va fi singurul responsabil pentru plata acestor costuri suplimentare. Nu există nicio înlocuire de recompensă, cu excepția cazului în care poate fi autorizată de către InSites la decizia sa exclusivă. Recompensa nu poate fi transferată sau atribuită. Participantul este responsabil pentru toate taxele și comisioanele asociate cu primirea și/sau utilizarea voucherului.

4. Condiții generale

Deciziile InSites cu privire la toate aspectele unei Recompense sunt definitive și obligatorii pentru toți participanții fără drept de apel, incluzând, fără limitare, orice decizii privind eligibilitatea/descalificarea participărilor și/sau a participanților. Orice încercare a unui participant de a obține o recompensă prin utilizarea mai multor adrese de e-mail, identități, înregistrări și conectări sau prin orice altă metodă va anula implicarea participantului; de asemenea, participantul respectiv poate fi descalificat. Utilizarea oricărui sistem sau serviciu automatizat de participare este interzisă și va duce la descalificare. În cazul unei contestații cu privire la orice înregistrare, titularul contului autorizat al adresei de e-mail utilizate pentru înregistrare va fi considerat participant. „Titularul de cont autorizat” este persoana fizică ce primește o adresă de e-mail de la un furnizor de acces la Internet, un furnizor de servicii online sau altă organizație responsabilă de atribuirea adreselor de e-mail pentru domeniul asociat cu adresa trimisă.
Voucherele nu au valoare în numerar și nu sunt transferabile. InSites nu își asumă nicio responsabilitate pentru răspunsurile pierdute, întârziate, incomplete, incompatibile sau greșit direcționate. Recompensele sunt supuse tuturor legilor și reglementărilor federale, provinciale și municipale aplicabile. InSites nu va fi răspunzătoare pentru: (i) orice defectare a site-ului în timpul unei activități; (ii) orice disfuncționalitate tehnică sau alte probleme legate de: rețeaua sau liniile telefonice, sistemele informatice online, servere, furnizorii de acces, echipamente informatice sau software; (iii) eșecul primirii, capturării sau înregistrării oricărei intrări sau a altor informații din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la, probleme tehnice ori congestionarea traficului pe internet sau pe orice site web; (iv) orice prejudiciu sau deteriorare a computerului/dispozitivului participantului sau al oricărei alte persoane legat de ori care rezultă din participarea la o activitate; și/sau (v) orice combinație a celor de mai sus. Orice confirmare computerizată automată (cum ar fi un mesaj de mulțumire sau unul care confirmă livrarea intrării) nu constituie dovada primirii efective de către InSites a finalizării unei activități în sensul prezentelor Reguli oficiale.
InSites își rezervă dreptul de a retrage, modifica sau suspenda o recompensă (ori să modifice aceste Reguli oficiale) în orice mod, în caz de eroare, problemă tehnică, virus informatic, erori, modificare, intervenție neautorizată, fraudă, defecțiune tehnică sau orice altă cauză care nu poate fi controlată în mod rezonabil de InSites, care interferează cu buna derulare a unei recompensări, așa cum este prevăzută de aceste Reguli oficiale. Orice încercare de a deteriora, în mod deliberat, orice site web sau de a submina, în orice fel, funcționarea legitimă a unei recompensări este o încălcare a legilor civile și penale și, în cazul unei astfel de încercări, InSites își rezervă dreptul de a solicita măsuri reparatorii și daune-interese în măsura maximă permisă prin lege. InSites (dacă este cazul) își rezervă dreptul de a anula, modifica sau suspenda o recompensă ori de a modifica aceste Reguli oficiale, în orice fel şi fără notificare sau obligație prealabilă, în caz de accident, eroare de imprimare, administrativă ori de altă natură, sau din orice alt motiv. Fără a limita generalitatea celor de mai sus, InSites își rezervă dreptul de a da un test alternativ de calificare pe care îl consideră adecvat în funcție de circumstanțe și/sau pentru a respecta legislația aplicabilă. InSites își rezervă dreptul, conform propriei decizii și fără o notificare prealabilă, să modifice oricare dintre datele și/sau termenele prevăzute în aceste Reguli oficiale, în măsura în care este necesar, pentru a verifica respectarea de către orice participant sau a oricărei participări a acestor Reguli oficiale ori ca rezultat al oricărei probleme tehnice sau de altă natură, ori în lumina oricăror alte circumstanțe care afectează buna administrare a unei recompensări, așa cum se prevede în aceste Reguli oficiale sau din orice alt motiv.
Prin accesarea platformei, fiecare participant consimte în mod explicit ca InSites, agenții și/sau reprezentanții săi să stocheze, partajeze și utilizeze informațiile personale transmise împreună cu participarea lor, informațiile de înscriere și răspunsurile la activități în conformitate cu Politica de confidențialitate.
În eventualitatea unei discrepanțe sau inconsecvențe între termenii și condițiile din aceste Reguli oficiale și dezvăluirile ori alte declarații conținute în materialele legate de recompense, incluzând, dar fără a se limita la: formularul de înscriere, site-ul web, aceste Reguli oficiale sau publicitatea asociată, termenii și condițiile acestor Reguli oficiale vor prevala, guverna și controla în măsura maximă permisă de lege.

5. Legislaţia aplicabilă și litigiile

Aceste Reguli oficiale și Recompensele sunt reglementate de legile generale ale Belgiei și, pentru fiecare participant, de legile specifice ale jurisdicției comunității Square în care respectivul participant este rezident. Instanțele din fiecare jurisdicție a Belgiei vor avea competență în ceea ce privește toate problemele și întrebările referitoare la construirea, validitatea, interpretarea și aplicabilitatea Regulilor oficiale referitoare la recompense sau drepturile și obligațiile participantului și InSites în legătură cu Recompensele.
Toate problemele și întrebările referitoare la construirea, validitatea, interpretarea și aplicabilitatea acestor reguli oficiale sau la drepturile și obligațiile participanților sau InSites în legătură cu recompensele vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile interne ale Belgiei, fără a aduce atingere niciunei reguli ori clauze referitoare la legea aplicabilă sau conflictul de legi care ar determina aplicarea legilor altor state.
Recompensele și orice litigiu care decurge din acestea sau legat de ele vor fi reglementate de legislația relevantă a Belgiei, iar instanțele competente din Belgia au competența exclusivă de a soluționa orice litigiu ori revendicare apărută în legătură cu Recompensele sau aceste Reguli oficiale.